Zeszyt

Rocznik

„Satysfakcja zawodowa pielęgniarek oddziałów kardiochirurgicznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii”

Sabina Krupa, Lucyna Płaszewska-Żywko

  • 100% 100%

„Profilaktyka przeciwodleżynowa i metody prognozowania ryzyka rozwoju odleżyn w oddziałach intensywnej terapii”

 Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz

  • 100% 100%

„Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na oddział intensywnej terapii szpitala klinicznego”

Katarzyna Jermakow, Małgorzata Fleischer, Magdalena Pajączkowska, Agnieszka Szczykutowicz, Anna Starczewska, Lidia Łysenko, Grażyna Durek, Grażyna Gościniak

  • 100% 100%

„Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia”

Urszula Zielińska-Borkowska

  • 100% 100%

„Obwody oddechowe i sprzęt anestezjologiczny – potencjalny wektor zakażeń w anestezjologii”

Małgorzata Jadczak, Anna Zdun, Paweł Witt

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing