Zeszyt

Rocznik

„Owrzodzenia. Część I: profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja skóry u chorego przebywającego na oddziale intensywnej terapii ”

Elżbieta Szkiler

  • 15% 15%

„Ocena obciążenia pracą pielęgniarek anestezjologicznych bloku operacyjnego o specjalności kardiochirurgicznej”

Sylwia Krzemińska, Magdalena Szetelnicka, Adriana Borodzicz, Marta Arendarczyk, Ewelina Bąk

  • 15% 15%

„Postępowanie i opieka na miejscu zdarzenia nad pacjentem w przypadkowej hipotermii głębokiej zakwalifikowanym do leczenia metodą ECMO”

Katarzyna Wojnar-Gruszka, Aurelia Sega  Martyna Adamus, Ilona Nowak-Kózka, Maria Kózka

  • 15% 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing