Zeszyt

Rocznik

„Pielęgniarka anestezjologiczna – kierownik bloku operacyjnego”

Iwona Charyło

  • 100% 100%

Zatruciem tlenkiem węgla – opis przypadku”

Paweł Juzal

  • 100% 100%

Ocena przydatności prognostycznej IL-6 w reakcji zapalnej”

Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach Lichota, Dorota Ozga

  • 100% 100%

„Antybiotykoterapia u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii”

Urszula Zielińska-Borkowska

  • 100% 100%

„Zalecenia PTAiIO”

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing