Zeszyt

Rocznik

„Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie pielęgnowania oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w oddziale intensywnej terapii”

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Czyż-Szypenbejl, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska, Dorota Ozga

  • 100% 100%

„Subiektywna ocena bólu pourazowego u pacjentów po złamaniach kończyn – doświadczenia własne”

Ewa Lis, Hubert Tur, Justyna Tłuczek, Marek Wojtaszek

  • 100% 100%

„Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – realizacja standardu opieki w Universitäts Klinikum Eppendorf w Hamburgu”

Dorota Pilch

  • 100% 100%

„Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii: rola pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu i opiece nad pacjentem”

Sabina Krupa, Hanna Krukowska-Sitek, Krystyna Woźniak

  • 65% 65%

„Ocena wiedzy uczniów szkół średnich na temat zdrowego stylu życia i potencjalnych korzyści z niego wynikających”

Alicja Cymbalista, Sabina Krupa

  • 15% 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing