Zeszyt

Rocznik

„Diagnostyka i różnicowanie ran przewlekłych”

Elżbieta Szkiler

 • 100%

„Przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do opieki nad pacjentem pediatrycznym”

Kamil Gomółka, Paulina Hoim

 • 25%

„Subiektywna ocena bólu pourazowego u pacjentów po złamaniach kończyn”

Ewa Lis, Hubert Tur, Justyna Tłuczek, Marek Wojtaszek

 • 25%

„Punkty krytyczne w postępowaniu z dostępem naczyniowym żylnym w praktyce zespołów ratownictwa medycznego – badanie pilotażowe”

Marta Wyszyńska

 • 75%

„Postępowanie u dziecka 2-letniego zatrutego zawiązkami fosforoorganicznymi- scenariusz działań ratowniczych”

Dominika Piękoś, Dominika Świątek, Gabriela Sobczyk, Bartosz Bieniek

 • 25%

„Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – realizacja standardu opieki w Universitäts Klinikum Eppendorf w Hamburgu”

Dorota Pilch

 • 15%

Zeszyt

Rocznik

„Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie pielęgnowania oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w oddziale intensywnej terapii”

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Czyż-Szypenbejl, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska, Dorota Ozga

 • 100%

„Przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do opieki nad pacjentem bariatrycznym”

Kamil Gomółka, Paulina Hoim

 • 25%

„Subiektywna ocena bólu pourazowego u pacjentów po złamaniach kończyn – doświadczenia własne”

Ewa Lis, Hubert Tur, Justyna Tłuczek, Marek Wojtaszek

 • 45%

„Postępowanie u małego dziecka zatrutego zawiązkami fosforoorganicznymi- scenariusz działań ratowniczych”

Dominika Piękoś, Dominika Świątek, Gabriela Sobczyk, Bartosz Bieniek

 • 55%

„Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – realizacja standardu opieki w Universitäts Klinikum Eppendorf w Hamburgu”

Dorota Pilch

 • 45%

„Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii: rola pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu i opiece nad pacjentem”

Sabina Krupa, Hanna Krukowska-Sitek, Krystyna Woźniak

 • 55%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing
Right Menu Icon