Zeszyt

Rocznik

„Leczenie miejscowe ran przewlekłych”

Elżbieta Szkiler

  • 100%

„Poprawa wyników leczenia, bezpieczeństw i komfortu pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym z mini dostępu”

Bogusław Gawęda, Kazimierz Widenka, Beata Orłowska, Bożena Trojnar, Dorota Ozga, Mirosław Czuczwar

  • 100%

„Wsparcie żywieniowe w procesie leczenia odleżyn – opis przypadku”

Magdalena Michalska, Marlena Jakubczyk

  • 100%

„Aktualizacja z 2017 roku wytycznych CDC odnośnie stosowania opatrunków z CHG w celu zapobiegania zakażeniom związanym ze stosowaniem cewników naczyniowych oraz Standardy Praktyki Infuzyjnej INS”

Przemysław Lenartowicz

  • 100%

Zeszyt

Rocznik

„Diagnostyka i różnicowanie ran przewlekłych”

Elżbieta Szkiler

  • 100%

„Przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do opieki nad pacjentem pediatrycznym”

Kamil Gomółka, Paulina Hoim

  • 25%

„Subiektywna ocena bólu pourazowego u pacjentów po złamaniach kończyn”

Ewa Lis, Hubert Tur, Justyna Tłuczek, Marek Wojtaszek

  • 25%

„Punkty krytyczne w postępowaniu z dostępem naczyniowym żylnym w praktyce zespołów ratownictwa medycznego – badanie pilotażowe”

Marta Wyszyńska

  • 75%

„Postępowanie u dziecka 2-letniego zatrutego zawiązkami fosforoorganicznymi- scenariusz działań ratowniczych”

Dominika Piękoś, Dominika Świątek, Gabriela Sobczyk, Bartosz Bieniek

  • 25%

„Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – realizacja standardu opieki w Universitäts Klinikum Eppendorf w Hamburgu”

Dorota Pilch

  • 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing
Right Menu Icon