Zalecenie Grupy Roboczej do spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki PTPAiIO w sprawie pielęgnowania oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w Oddziale Intensywnej Terapii

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska | Katarzyna Czyż-Szypenbejl | Katarzyna Kwiecień-Jaguś | Katarzyna Lewandowska | Dorota Ozga

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):105–110

Prevention of perioperative hypothermia – implementation of the standard of care at Universitats Klinikum Eppendorf in Hamburg

Dorota Pilch

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece  2018;4(4):135–140


 

Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii: rola pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu i opiece nad pacjentem

Delirium in the Intensive Care Unit: the role of the nurse in early detection and care of patient

Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Krystyna Woźniak

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece  2018;4(4):141–145