Zmiany zasad udzielania pierwszej pomocy w ratownictwie wodnym na podstawie wytycznych polskich oraz international life saving federation (ILS)

Iwona Tabaczek-Bejster | Jerzy Kiszka | Dorota Ozga

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(4):179–180

Rola argininy w procesie gojenia ran

Role of arginine in wound healing

Mateusz Klimek | Wojciech Szaraniec | Ewa Rojczyk | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Marek Kucharzewski

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(4):199–203