Wydawca ––

Redaktor Inicjujący
Monika Gostołek

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece zamieszcza płatne ogłoszenia reklamowe.
Cennik dostępny jest u Wydawcy. Szczegółowe informacje:

22 813 21 92

+48 609 011 810

m.gostolek@evereth.pl

Redaktor Prowadzący
i Językowy

Patrycja Goss-Piotrowska

Korekta językowa i redakcja czasopisma.

22 813 21 92

+48 885 243 441

p.goss@evereth.pl

Zezwolenia
Mariola Piotrowska

Korespondencje w sprawie zezwoleń na przedruk całości lub wybranej części periodyku:

22 813 21 92

+48 667 995 604

m.piotrowska@evereth.pl

Reklamy i reprinty komercyjne
Krzysztof Nowiński

Firmy zainteresowane zakupieniem reprintów z artykułów publikowanych na łamach czasopisma prosimy o kontakt:

22 813 21 92

+48 724 995 604

k.nowinski@evereth.pl

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

22 813 21 92

kontakt@evereth.pl