Czerniak dystalnych części kończyn – niejedno oblicze nowotworu skóry

Melanoma of the distal parts of limbs – one of many aspects of this cancer

Paweł Jonczyk1 | Grzegorz Kasiarz2 | Magdalena Potempa1 | Marek Kucharzewski3, 4

1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 19.03.2018

Zaakceptowano: 20.07.2018

DOI:dx.doi.org/10.15374/LR2018004

Leczenie Ran 2018;15(3):133–140

Streszczenie: Czerniak (melanoma malignum) jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z nieprawidłowo dzielących się melanocytów, występujących w skórze i błonach śluzowych. Ze względu na gwałtowny wzrost i silne ukrwienie czerniak szybko daje przerzuty drogą naczyń chłonnych i krwionośnych do okolicznych węzłów chłonnych, a także do odległych narządów, m.in.: płuc, wątroby, kości czy ośrodkowego układu nerwowego. W ostatnich latach obserwuje się sukcesywny wzrost liczby zachorowań na omawiany nowotwór. Jedną z postaci jest czerniak umiejscowiony na odsiebnych częściach kończyn, wywodzący się z plam soczewicowatych (melanoma acro-lentiginosum, często postać podpaznokciowa). Niejednokrotnie postaci tej choroby przebiegające z wytworzeniem owrzodzenia powierzchownego skóry mogą przysporzyć lekarzom wielu trudności diagnostycznych, ponieważ imitują wyglądem zmiany skórne pojawiające się także u chorych w przebiegu przewlekłych ran cukrzycowych, grzybiczych czy niedokrwiennych. W niniejszej pracy omówiono przykłady kazuistyczne takich pacjentów.

Słowa kluczowe: czerniak, grzybica skóry, owrzodzenie, rany przewlekłe, stopa cukrzycowa

Abstract: Melanoma (melanoma malignum) is a cancer which comes from improperly dividing melanocytes localized in the tissue of the skin and mucosa. Due to its violent growth and strong blood supply, melanoma can spread quickly to local lymph nodes and other distant organs (e.g.: lungs, liver, bones and central nervous system) through blood and lymphatic vessels. A successive increase of melanoma prevalence has been observed in recent years. There is a form of melanoma which is localized on distal parts of limbs and derived from lentigo (melanoma acro-lentiginosum, usually subungual melanoma). Moreover, prevalence of melanoma in conjunction with chronic wounds like ulcers can cause many diagnostic obstacles for practitioners. They may resemble chronic wounds arising in the course of diabetes mellitus or those with a fungal or ischemic etiology. In the article, authors have described cases of patients suffering from difficult to heal wounds which were finally diagnosed as melanoma.

Key words: chronic wound, dermatophytosis, diabetic foot, melanoma, ulceration