Częstość występowania genów związanych ze zdolnością do tworzenia biofilmu wśród metycylinowrażliwych i metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zapaleń kości

Occurence of factors associated with ability to biofilm formation among methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from patients with bone infections

Katarzyna Galant1 | Stefania Giedrys-Kalemba2 | Aleksandra Johaniuk2 | Paulina Roszkowska3 | Joanna Jursa-Kulesza4

1 Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
3 Zakład Diagnostyki Immunologicznej Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4 Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Katarzyna Galant Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Tel.: (91) 466 16 69

Wpłynęło: 17.10.2016

Zaakceptowano: 21.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016065

Forum Zakażeń 2016;7(5):385–388

Streszczenie: Celem badań była analiza częstości występowania genów kodujących białka związane z adhezją i tworzeniem biofilmu wśród 250 szczepów Staphylococcus aureus pochodzących od chorych na przewlekłe zapalenie kości i szpiku. Identyfikacji genów kodujących białka wiążące: sialoproteinę (bbp), elastynę (ebpS), lamininę (eno), fibronektynę A i B (fnbA- /B), clumping factor (clfA/B), fibrynogen (fib), białko plazminowrażliwe (pls), kolagen (cna) oraz białka macierzy zewnątrzkomórkowej (emp) dokonano przy użyciu metody Single i Multipleks PCR. Wśród szczepów MRSA istotnie statystycznie częściej stwierdzono geny kodujące fibronektynę B, lamininę oraz sialoproteinę, a wśród szczepów MSSA – geny kodujące czynnik zlepny B, elastynę i fibrynogen. Tylko szczepy MSSA wykazały obecność genu kodującego fibronektynę A. Żaden szczep nie posiadał genu kodującego białko Pls. Zaobserwowano 67 kombinacji genów, 60 wśród szczepów MSSA, 22 wśród MRSA. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowane szczepy MSSA i MRSA wykazują ogromne zróżnicowanie w zakresie występowania genów kodujących czynniki wirulencji związane ze zdolnością do adhezji i tworzenia biofilmu, co nie pozwoliło na wyróżnienie profilu genetycznego charakterystycznego dla szczepów S. aureus izolowanych z przewlekłych zapaleń kości.

Słowa kluczowe: biofilm, Staphylococcus aureus, zapalenia kości

Abstract: The aim of the study was to analyze the occurrence genes encoding proteins responsible for adhesion and biofilm formation among 250 S. aureus strains isolated from patients with chronic bone infections. For identification of genes encoding bone sialoprotein (bbp), elastin (ebpS), laminin (eno), fibronectin binding protein A and B (fnbA/B), clumping factor A and B (clf A/B), fibrinogen (fib), plasmin-sensitive protein (pls) collagen binding protein (cna) and extracellular matrix protein (emp) Single and Multiplex PCR were performed. Significantly more frequent were detected genes encoding fibronectin B, laminin and bone sialoprotein among MRSA and genes encoding clumping factor B, elastin and fibrinogen among MSSA. The genes encoding fibronectin A were presented only in MSSA strains. Genes for protein Pls were not found in studied strains. 67 gene combinations were observed, 60 among MSSA and 22 among MRSA strains. In conclusion, analyzed S. strains, both MSSA and MRSA, have showed a large diversity in the occurrence of genes responsible for adhesin and biofilm formation. The characteristic genetic profile for S. aureus strains isolated from chronic bone infections was not found.

KEY WORDS: biofilm, bone infections, Staphylococcus aureus