Czy powierzchnie wykonane z miedzi i stopów miedzi mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych?

Can surface made from copper and copper alloys help us to prevent the spread of viral infection?

Krzysztof Szufnarowski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, Tel.: (71) 327 01 79, Fax: (71) 325 41 01

Wpłynęło: 15.03.2014

Zaakceptowano: 10.04.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014018

Forum Zakażeń 2014;5(2):93–95

Streszczenie: Zakażenia przewodu pokarmowego wywoływane przez norowirusy (NoV) stanowią poważny problem epidemiologiczny na całym świecie. W zapobieganiu ich rozprzestrzeniania podkreśla się znaczenie restrykcyjnego przestrzegania zasad higieny. W temperaturze pokojowej i suchym środowisku miedź (Cu) i jej stopy wykazują działanie inaktywujące wirusy w ciągu dwóch godzin po ekspozycji na patogen. Szybkość tego procesu jest proporcjonalna do zawartości Cu w stopie. Stal nie posiada takich właściwości. Zastosowanie powierzchni dotykowych wykonanych z miedzi lub jej stopów może pomóc w ograniczaniu epidemii zakażeń wywoływanych przez NoV.

Słowa kluczowe: miedź, norowirusy, powierzchnie dotykowe

Abstract: Gastroenteritis caused by noroviruses (NoV) is a serious epidemiological problem around the world. Restrictive hygienic precautions are crucial in the prevention of this infection. At room temperature and in a dry environment copper and its alloys can inactivate viruses within two hours of exposure to this pathogen. This effect increases proportionally to the content of copper in the alloy. Stainless steel does not show such effect properties. Touch surfaces made from copper and its alloys can help us to prevent the spread of infections caused by noroviruses.

Key words: copper, noroviruses, touch surfaces