Czy skutecznie realizujemy cele polityki antybiotykowej w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2?

Are we implementing antibiotic policy goals effectively in the era of the SARS-CoV-2 pandemic?

Joanna Jursa-Kulesza

ORCID: 0000-0002-7646-3947

Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej, 
Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin,
e-mail: asiaju@pum.edu.pl

Wpłynęło: 20.03.2021

Zaakceptowano: 10.04.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021007

Forum Zakażeń 2021;12(1):27–35

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono problem gwałtownego narastania oporności na antybiotyki w dobie pandemii COVID-19. Populacja zagrożona ciężkim przebiegiem COVID-19, w tym osoby starsze, z obniżoną odpornością i z wieloma chorobami, w dużej mierze pokrywa się z populacją zagrożoną zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną (HAI). Nawet pomiędzy krajami o wysokich dochodach istnieją znaczne różnice we wskaźnikach zakażeń MDR – wahają się one od bliskich 0 do ponad 50%, w zależności od strategii krajowych i inwestycji w gospodarkę zdrowotną, a przede wszystkim świadomości problemu. Poruszono także problem „One Health” w kontekście zdrowia ludzi i zwierząt. Wypunktowano zasady, jakimi należy kierować się przy ordynowaniu antybiotyków, aby skutecznie realizować cele polityki antybiotykowej. W pracy poruszono również problem leczenia zakażeń wywołanych przez Gram-dodatnie i Gram-ujemne szczepy bakterii lekoopornych, ze szczególnym uwzględnieniem dalbawancyny.

Słowa kluczowe: dalbawancyna, „One Health – Jedno Zdrowie”, pandemia SARS-CoV-2, polityka antybiotykowa

Abstract: The article presents the global concern of increasing bacterial resistance to antimicrobial agents in the era of COVID-19. The population at highest risk of a severe course of COVID-19, including elderly and immunocompromised individuals and those with underlying medical conditions, substantially overlaps with the population at risk for developing healthcare-associated infections (HAIs). Even between high-income countries, there exists considerable variation in the incidence of multi-drug resistant bacteria (MDR), ranging from close to zero to over 50%, depending on national strategies and investments in health, but above all on the general awareness of the problem of nosocomial infections. The present article addresses also the issue of the One Health approach in the context of the control of zoonoses. In the article, special attention is given to treatment strategies in Gram-negative and Gram-positive bacterial infections, with particular emphasis on the role of dalbavancin. The authors also point out the guiding principles of antibiotic custodianship meant to achieve the clinical and economic objectives of antibiotic policy.

Key words: antibiotic policy, dalbavancin, One Health, SARS-CoV-2 pandemic