Czy umiemy efektywnie leczyć rany u chorych z cukrzycą oraz towarzyszącą marskością wątroby i przewlekłą chorobą nerek? Opis przypadku

Can we effectively heal wounds in diabetic patients with accompanying liver cirrhosis and chronic kidney disease? Case report

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Anastasja Volodkina | Mateusz Zygmunciak | Mateusz Mieczkowski | Leszek Czupryniak

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Beata Mrozikiewicz-Rakowska Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, e-mail: rakowskab123@gmail.com

Wpłynęło: 29.07.2018

Zaakceptowano: 09.09.2018

DOI:dx.doi.org/10.15374/LR2018015

Leczenie Ran 2018;15(3):147–151

Streszczenie: Cukrzyca znacznie upośledza gojenie ran. Jeżeli towarzyszą jej inne jednostki chorobowe wikłające ten proces, takie jak choroby wątroby czy nerek, wówczas należy liczyć się z dodatkowymi problemami podczas terapii. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjenta z cukrzycą i towarzyszącą przewlekłą niewydolnością nerek oraz z marskością wątroby, u którego leczono pourazowe owrzodzenie kończyny dolnej. Autorzy zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia specyfiki takich schorzeń w procesie terapeutycznym. Omówione zostały zasady doboru antybiotykoterapii oraz podkreślono potrzebę suplementacji preparatów odżywczych w przypadku współistnienia przewlekłej choroby nerek i marskości wątroby.

Słowa kluczowe: cukrzyca, marskość wątroby, pourazowe owrzodzenie podudzia, przewlekła choroba nerek

Abstract: Diabetes may significantly complicate the healing process of wounds. However, if the patient is also suffering from other diseases which complicate the healing process such as liver and kidney disease, further disruptions in therapy can be expected. We present the case of a patient, suffering from diabetes with co-existing chronic kidney disease and liver cirrhosis, undergoing treatment of a traumatic wound located in the lower extremity. In this article, we want to highlight the necessity of taking such diseases into account during therapy. Furthermore, we discuss the application of proper antibiotics and indicate the necessity of dietary supplementation use when simultaneous chronic kidney disease and cirrhosis become an issue.

Key words: chronic kidney disease, diabetes, liver cirrhosis, lower extremity ulceration