Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego stosowane w różnych populacjach pacjentów

Definitions of health-care associated infections used in different population of patients

Jadwiga Wójkowska-Mach | Piotr B. Heczko

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie

Jadwiga Wójkowska-Mach Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie, ul. Czysta 8, 31-121 Kraków, Tel.: (12) 633 00 60, Fax: (12) 423 39 24

Wpłynęło: 22.02.2012

Zaakceptowano: 07.03.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):43–47

Streszczenie: Pacjenci szpitali, podobnie jak pensjonariusze domów opieki długoterminowej, są w szczególnym stopniu narażeni na ryzyko rozwoju zakażeń. Niestety, zarówno brak jednolitych, zunifikowanych definicji, jak i inne czynniki, np. związane z dostępem do diagnostyki mikrobiologicznej, utrudniają podjęcie właściwego postępowania prowadzącego do rozpoznania zakażenia. Celem niniejszej pracy jest zebranie definicji zakażeń na podstawie dostępnej literatury, które są stosowane w programach narodowych czy międzynarodowych oraz powszechnie używane w różnych populacjach pacjentów.

Słowa kluczowe: definicje zakażeń, zakażenia szpitalne

Abstract: Hospital patients, as well as long-term care home residents are particularly at risk of developing infections. But both: lack a single, unified definition and other factors, such the availability of microbiological diagnostics, cause difficulty to take appropriate decisions about identify of infection. The aim of this paper was to collect the available definitions of infection used in different patient populations.

Key words: definition of infection, nosocomial infections