Deklaracja Brisbane zbiorem wytycznych dla pielęgniarek OIT, dotyczących opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo

Dorota Ozga | Małgorzata Jadczak

Dorota Ozga Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: gdozga@poczta.fm

Małgorzata Jadczak Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, e-mail: redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):1