Dekontaminacja środowiska szpitalnego przy użyciu różnych metod dezynfekcji

Decontamination of the hospital environment using various disinfection methods

Ewelina Kruszewska 1, 2 | Karol Borawski1 | Piotr Czupryna1 | Anna Moniuszko-Malinowska1

1 Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Studentka Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Ewelina Kruszewska Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Tel.: 85 740 95 14, e-mail: kruszewska.ewelina@gmail.com

Wpłynęło: 26.09.2018

Zaakceptowano: 08.10.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018052

Forum Zakażeń 2018;9(5):309–313

Streszczenie:

Zakażenia szpitalne wywoływane przez mikroorganizmy chorobotwórcze – m.in.: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Clostridium difficile czy Streptococcus pneumoniae – stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wiążą się ze zwiększoną zachorowalnością oraz śmiertelnością wśród pacjentów. Skażenie środowiska szpitalnego ma duży wpływ na rozprzestrzenianie się zakażeń, dlatego coraz większą rolę w ich przeciwdziałaniu odgrywa dezynfekcja. Usprawnienie technik dezynfekcji zapobiega kontaminacji miejsc przebywania ludzi i zwiększa bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, metody dezynfekcji, powierzchnie szpitalne, skażenie, zakażenia szpitalne

Abstract:

Nosocomial infections caused by pathogenic microorganisms including Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Clostridium difficile or Streptococcus pneumoniae pose a serious threat to public health. This is associated with increased morbidity and mortality of patients. Contamination of hospitals has a major effect on the transmission of infections, therefore disinfection plays an important role in their prevention. The improvement of disinfection techniques may prevent contamination of areas where people are present, as well as increase the safety of patients and medical personnel.

Key words: contamination, decontamination, disinfection methods, hospital surfaces, nosocomial infections