Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś

Disinfection in medicine – legal problems in the past and today

Przemysław Dalkowski

Specjalista rynku farmaceutycznego współpracujący z firmą Schulke Polska

Wpłynęło: 12.02.2015

Zaakceptowano: 25.02.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015008

Forum Zakażeń 2015;6(1):65–68

Streszczenie: Rola oraz znaczenie dezynfekcji we współczesnej medycynie są niekwestionowane. Dezynfekcja kształtowała się wraz z rozwojem nowoczesnych metod leczenia. Obecnie stanowi konieczny element procesu leczniczego, a stosowanie środków dezynfekcyjnych jest obowiązkiem zawodowym każdego podmiotu leczniczego.

Słowa kluczowe: dezynfekcja w medycynie, drobnoustroje, odkażanie

Abstract: The significance of the disinfection in the modern medicine is undisputed. The development of disinfection was proceeding together with the continuous development of the modern methods of treatment. Currently, it is a requisite element of the treatment process and usage of disinfectants is a professional duty of every therapeutic entity.

Key words: decontamination, disinfection in medicine, microorganisms