Diagnostyka Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. Możliwości i ograniczenia stosowanych metod

Diagnosis of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. Possibilitiews and limitations of the methods used

Magdalena Frej-Mądrzak | Agnieszka Jama-Kmiecik | Jolanta Sarowska | Irena Choroszy-Król

ORCID*: 0000-0002-8138-2586 | 0000-0001-6514-8629 | 0000-0001-9710-2721 | 0000-0002-5006-4059

Zakład Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 06, e-mail: magdalena.frej-madrzak@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 06.02.2019

Zaakceptowano: 14.02.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019010

Forum Zakażeń 2019;10(1):45–49

Streszczenie: Zakażenia nabywane drogą bezpośrednich kontaktów seksualnych (STI) stanowią poważny problem wśród kobiet i mężczyzn. Do najczęściej rozpowszechnianych patogenów przenoszonych drogą płciową należą Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae. Ze względu na możliwość asymptotycznego przebiegu infekcji, ich wykrycie może zostać przesunięte w czasie, co skutkuje licznymi powikłaniami. Dostępne są różne metody diagnostyczne, które cechują się zarówno różnorodnymi możliwościami, jak i ograniczeniami. Podstawowe informacje dotyczące danej techniki diagnostycznej pozwalają dostosować testy odpowiednio do danego typu pacjentów lub materiałów.

Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, diagnostyka, NAAT, Neisseria gonorrhoeae, STI

Abstract: Sexually transmitted infections are a serious issue among women. Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae are the most commonly spread STIs. Due to the possibility  of an asymptotic course of infection, the detection of these pathogens can be postponed which results in numerous complications. There are various diagnostic methods, which have different possibilities, but also limitations. This paper includes basic information about the diagnostic techniques for adapting the tests according to the type of patient or material.

Key words: Chlamydia trachomatis, diagnosis, NAAT, Neisseria gonorrhoeae, STI