Diagnostyka wizualizacyjna liszaja płaskiego o wysokiej dynamice wzrostu – opis przypadku

Diagnostics visualization of lichen planus with high growth dynamics – a case report

Tomasz Kamiński1 | Magdalena Świderska2 | Karolina Skalska2 | Wojciech Popowski1 | Andrzej Wojtowicz1

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Studenckie Koło Naukowe Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tomasz Kamiński Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, e-mail: tomasz.kaminski@wum.edu.pl

Wpłynęło: 04.06.2017

Zaakceptowano: 25.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017012

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):99-103

Streszczenie: Liszaj płaski (LP) jest chorobą śluzówkowo-skórną, występującą u około 0,5–2% populacji. Potencjał przemiany nowotworowej zmian o charakterze LP w jamie ustnej jest – zgodnie z doniesieniami literaturowymi – kwestią sporną, ale stanowi istotne zagadnienie kliniczne ze względu na możliwość nowotworzenia również zmian lichenoidalnych i kontaktowych, z którymi ta jednostka jest różnicowana. W pracy przedstawiono przypadek szybkiego przejścia liszaja błony śluzowej policzka w raka przedinwazyjnego i mówiono czynniki ryzyka takiej przemiany.

Słowa Kluczowe: liszaj płaski, rak przedinwazyjny, transformacja nowotworowa

Abstract: Lichen planus (LP) is a mucocutaneous disease affecting approximately 0.5–2% of the population. The malignant potential of oral LP lesions is a cause of controversies in the literature, but constitutes an important clinical issue as oral lichenoid and contact lesion, which are separate nosological entities, can also undergo malignant transformation. In this paper we present a case of highly dynamic oral lichen planus that rapidly transformed into preinvasive cancer and discuss the factors influencing this transformation.

Key words: carcinoma in situ, lichen planus, malignant transformation