Barbara Michalska

Dyrektor ds. Mikrobiologii Klinicznej BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, e-mail: b.michalska@biomaxima.com

Forum Zakażeń 2020;11(1):49–50

Udostępnij

Evereth Publishing