Dlaczego boli pacjentów leczonych w intensywnej terapii?

What is the cause of pain in ICU patients?

Wojciech Serednicki1 | Ewa Zasada2, 3

ORCID*: 0000-0002-5838-9747 | 0000-0003-1501-7780

1 Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2 The Christie NHS Foundation Trust, Manchester
3 Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Wojciech Serednicki Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków, e-mail: w.serednicki@uj.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.07.2019

Zaakceptowano: 28.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019008

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(2):39–46

Streszczenie: Ból – pomimo iż dotyczy wielu pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii (OIT) – bardzo często jest leczony nieprawidłowo. Nieadekwatna kontrola dolegliwości bólowych może mieć negatywny wpływ na przebieg leczenia. Źródłem bólu może być choroba podstawowa, uraz (w tym planowy zabieg chirurgiczny), unieruchomienie, procedury medyczne, pielęgnacyjne itd. Ból, traktowany jako jeden z parametrów życiowych, powinien być odpowiednio monitorowany. Do oceny natężenia bólu pacjentów OIT często nie można wykorzystać metod klasycznych, dlatego stosuje się skale behawioralne CPOT lub BPS. Multimodalne podejście jest najskuteczniejsze dla prawidłowego leczenia bólu chorych w intensywnej terapii.

Słowa kluczowe: ból, intensywna terapia, nocycepcja, ocena behawioralna, PTSD

Abstract: Pain is common and ineffectively treated in intensive care unit (ICU) patients. Lack of sufficient pain control can have negative consequences for patients. Causes of pain include the primary illness, trauma (including planned surgery), immobilization, medical and nursing procedures. Pain should be routinely monitored. Typical pain assessment scales prove to be impractical in ICU patients. Instead behavioral assessment tools such as CPOT or BPS may be used. Multimodal analgesic techniques enhance adequate pain management.

Key words: behavioral assessment, intensive care, nociception, pain, PTSD