Wybrane doniesienia z konferencji CROI i IC AAC ze szczególnym uwzględnieniem danych na temat atazanawiru wzmacnianego rytonawirem

Highlights from 14th EACS conference: changes in guidelines concerning introduction of antiretroviral therapy and treatment of HIV-infected pregnant women as well as assessment of efficacy and safety of therapy with ritonavir boosted atazanavir in „real-life”

Monika Bociąga-Jasik | Paweł Skwara | Aleksander Garlicki

Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Monika Bociąga-Jasik Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra Gastroenterologii, Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Śniadeckich 5, 31-501 Kraków, Tel.: (12) 424 73 41, Fax: (12) 424 73 80

Wpłynęło: 03.01.2014

Zaakceptowano: 29.01.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014004

Forum Zakażeń 2013;4(6):387–390

Streszczenie: W trakcie międzynarodowej konferencji EACS (ang. European AIDS Clinical Society) w październiku 2013 roku przedstawiono siódmą edycję europejskich wytycznych dotyczących opieki oraz leczenia osób zakażonych HIV. Niewielkim zmianom uległy między innymi zasady rozpoczynania terapii antyretrowirusowej (ang. antiretroviral – ARV) u osób dotychczas nieleczonych oraz zalecenia dotyczące leczenia ARV u kobiet ciężarnych. Podczas kongresu przedstawiono również wyniki dwóch obserwacyjnych badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii ATV/r (atazanawir wzmacniany rytonawirem) w populacjach osób zakażonych HIV w tzw. warunkach „real-life”.

Słowa kluczowe: atazanawir, ciąża, HIV, terapia antyretrowirusowa

Abstract: In October 2013 during the international EACS (European AIDS Clinical Society) conference, the 7th edition of European guidelines concerning management and therapy of HIV-infected patients was presented. Some changes had been introduced in section about initiation of ART (antiretroviral therapy) in HIV- positive ART- naive adult patients and treatment of HIV-positive pregnant women. Moreover, during this congress, the results of two observational studies concerning ATV/r (atazanavir/ritonavir) efficacy and safety in HIV-positive populations in “real-life” had been officially presented.

Key words: antiretroviral therapy, atazanavir, HIV, pregnancy