Etiologia i patogeneza zakażeń pochwy u kobiet – srebro w cząsteczce TIAB jako alternatywna metoda leczenia infekcji. Okiem mikrobiologa

Etiology and pathogenesis of vaginitis – silver-containing TIAB molecule as an alternative option of infection treatment. From microbiologist’s perspecti

Beata Mączyńska | Adam Junka

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Beata Mączyńska Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 13

Wpłynęło: 10.06.2016

Zaakceptowano: 24.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016027

Forum Zakażeń 2016;7(3):167–174

Streszczenie: Zapalenia pochwy u kobiet są jednym z najczęstszych schorzeń ginekologicznych, stanowiących często wyzwanie terapeutyczne dla lekarzy. Dzieje się tak z uwagi na możliwość występowania w pochwie bardzo różnorodnej flory bakteryjnej oraz ze względu na fakt, że do większości tych infekcji dochodzi w wyniku zaburzenia równowagi w prawidłowym ekosystemie pochwy. Stosowanie długotrwałej antybiotykoterapii zawsze wywiera niekorzystny wpływ na naturalną florę nabłonka pochwy. W każdym przypadku należy przeanalizować, czy konieczne jest leczenie antybiotykiem, czy też wystarczającym postępowaniem będzie zastosowanie odpowiedniego probiotyku, antyseptyku lub środka utrzymującego kwaśne środowisko pochwy. Kluczowym elementem jest postawienie właściwej diagnozy, w czym pomocna jest ocena biocenozy pochwy w preparatach bezpośrednich. Obecnie pojawiają się alternatywne rozwiązania terapeutyczne w postaci antyseptyków o udokumentowanej skuteczności w terapii waginalnej, takich jak: oktenidyna, chlorheksydyna, powidon jodu czy chlorek dekwaliniowy. Dobrą aktywnością w stosunku do bakterii wywołujących zapalenia pochwy cechują się też preparaty srebra, zwłaszcza opatentowane niedawno srebro nanocząsteczkowe w kompleksie TIAB, w ktorym jony srebra połączone nanokryształami dwutlenku tytanu za pomocą wiązania kowalencyjnego nie mają możliwości przejścia do nieaktywnej mikrobiologicznie formy metalicznej (Ag0).

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, antyseptyki waginalne, probiotyki, srebro nanocząsteczkowe w kompleksie TIAB, zapalenie pochwy

Abstract: Vaginitis is one of the most frequent therapeutic challenges in gynecology. The reason behind it is highly diverse bacterial microbiome inhabiting vagina’s ecosystem, that if disturbed encourages pathogens to cause variety of infections. Prolonged antibiotic therapy is always of negative impact on vagina’s microbiome. Therefore, before the treatment, options other than antibiotics, such as prebiotics, antiseptics or acid pH-maintaining measures, should be considered. The appropriate diagnostics, including direct smear of vagina’s are of key meaning in vaginosis treatment. Presently, such alternative to antibiotics measures as octenidine, PVP-iodine, chlorhexidine or dequalinium chloride, are used for treatment of above-mentioned infections. Silver-containing products are also a class of antiseptics that display high activity against microorganisms causing vaginitis, especially recently patented nano-molecular silver in TIAB molecule complex. In this product, due to covalent bound between silver and titanium ions, the silver atoms retain their high antimicrobial activity and do not convert into inactive, metallic silver (Ag0).

Key words: antibiotic therapy, nanomolecular silver in TIAB complex, probiotics, vaginal antiseptics, vaginitis