Fagocytoza pałeczek Escherichia coli

Escherichia coli phagocytosis

Michał K. Turniak | Beata M. Sobieszczańska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Michał K. Turniak Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastow Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 78, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 25.05.2016

Zaakceptowano: 22.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016026

Forum Zakażeń 2016;7(3):177–183

Streszczenie: Pałeczki Escherichia coli, odpowiedzialne za zakażenia przewodu pokarmowego, wykształciły liczne mechanizmy umożliwiające przeżywanie w makrofagach i wywoływanie przewlekłych infekcji. Długotrwałe utrzymywanie się tych drobnoustrojów wewnątrz komórek żernych powoduje uwalnianie cytokin prozapalnych stymulujących mechanizmy obronne gospodarza, a ostatecznie rozwój przewlekłego, podostrego stanu zapalnego błony śluzowej jelit. Sekrecja cytokin prozapalnych z czasem prowadzi do obniżenia bariery nabłonka jelita i sprzyja przedostawaniu się antygenów ze światła jelita do blaszki podstawnej, zasobnej w komórki immunologiczne, co ostatecznie zaburza homeostazę jelit. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze czynniki umożliwiające pałeczkom E. coli przeżywanie wewnątrz komórek żernych.

Słowa kluczowe: Escherichia coli, fagocytoza, makrofagi

Abstract: Escherichia coli strains causing gastrointestinal tract infections have evolved numerous mechanisms that enable them to survive within macrophages and thus producing persistent infections. E. coli persistence within macrophages induces secretion of proinflammatory cytokines that stimulate host’s defense mechanisms and eventually the development of chronic, sub acute inflammation of intestinal mucosa. Moreover, the secretion of proinflammatory cytokines decrease the intestinal barrier and favor passing of luminal antigens to the lamina propria, rich in immune cells that disrupts intestinal homeostasis. In the paper we present the most important E. coli factors that enable them to survive within phagocytic cells.

Key words: Escherichia coli, macrophages, phagocytosis