Fidaxomycin in the treatment of Clostridium difficile infection

Grażyna Rydzewska 1, 2

1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
2 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Grażyna Rydzewska Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-597 Warszawa, Tel.: (22) 508 12 40, Fax: (22) 508 10 44

Wpłynęło: 23.03.2016

Zaakceptowano: 10.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016014

Forum Zakażeń 2016;7(2):93–96

Streszczenie: Zakażenie Clostridium difficile (CDI) jest obecnie podstawową przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych. Choroba ta występuje głownie u ludzi starszych, z osłabioną odpornością, hospitalizowanych lub przebywających w domach opieki, leczonych antybiotykami czy też lekami immunosupresyjnymi. Nowy preparat stosowany zgodnie z ostatnimi rekomendacjami z 2013 roku w leczeniu CDI, fidaksomycyna, poza korzystnym działaniem w leczeniu infekcji, znacznie zmniejsza także ilość nawrotów, co ma ogromne znaczenie zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i kosztów leczenia. Poza danymi z badań klinicznych, ukazują się także pierwsze badania obserwacyjne, oparte na stosowaniu tego antybiotyku w rożnych sytuacjach klinicznych w codziennej praktyce lekarskiej. Dane z takich właśnie badań typu real life pozwolą na ustalenie optymalnych schematów stosowania fidaksomycyny.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, fidaksomycyna, infekcja

Abstract: Clostridium difficile infection (CDI) is one of the most common cause of nosocomial infection. Patients at high risk of infection are 65 years or over, immunocompromised, or after exposure to antibacterial therapy or taking immunosuppressive drug, both in hospitals or nursing home. Fidaxomycin (FDX ) is novel antibacterials, recommended from 2013 in CDI treatment. Two double-blind, randomised controlled trials showed non-inferiority of fidaxomycin compared to vancomycin with respect to initial CDI cure rates, and significantly lower recurrence rates in patients treated with FDX . This appears to affect its impact on CDI outcome with maximal cost reduction. Except of clinical studies, first observational data are recently published. The main objective of such evaluation is to collect robust real-world data to understand the effectiveness of FDX in routine practice.

Key words: Clostridium difficile, fidaxomycin, infection

Udostępnij

Evereth Publishing