Fitoterapeutyki w leczeniu zakażeń ran pooparzeniowych

Phytotherapeutics in infections of burn wound

Ruth Dudek-Wicher, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Ruth Dudek-Wicher Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, e-mail: r.dudek.wicher@gmail.com

Wpłynęło: 19.05.2017

Zaakceptowano: 22.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017009

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(2):65-68

Streszczenie: Oparzenia należą do najpoważniejszych urazów, jakich może doznać człowiek. Leczenie ran oparzeniowych jest procesem skomplikowanym i długotrwałym, a rehabilitacja pacjenta trwa jeszcze długo po zabliźnieniu się rany. Stosowane obecnie metody terapii ran oparzeniowych przynoszą zadowalające rezultaty. Jednak istotnym problemem są zakażenia bakteryjne tych ran. Poszukuje się substancji, które byłyby skuteczne w zapobieganiu i leczeniu infekcji, a jednocześnie stymulowały procesy naprawcze w ranie i charakteryzowały się brakiem cytotoksyczności. W licznych pracach badawczych jako skuteczne środki w walce z zakażeniami ran opisywano wyciągi z roślin, takie jak: Senecio serratuloides, Casearia sylvestris, olej z pistacji kleistej i olejek sosnowy. Prowadzone są także badania dotyczące wykorzystania bakteryjnej celulozy czy chitosanu jako nośników tych substancji w opatrunkach na rany. Wiele z opisanych odkryć może być już wykorzystywanych w praktyce w leczeniu ran oparzeniowych, podczas gdy inne są wciąż na etapie testów laboratoryjnych.

Słowa Kluczowe: fitoterapeutyki, rana oparzeniowa, zakażenie

Abstract: Burns are one of the most traumatic injuries that human can ever experience. Treatment long after cicatrization. The methods of treating burn wounds demonstrate satisfactory results. However, the bacterial infections of burn wounds are a significant problem. Researchers are looking for substances that would be effective both in preventing and treating and at the same time having great healing potential and lack of cytotoxicity. Many research papers describe plant extracts such as Senecio serratuloides, Casearia sylvestris, Pistacia lentiscus oil, pine oil as effective agents in the fight against bacterial infections of burn wounds. Also bacterial cellulose or chitosan are used as carriers of these substances and wound dressings. Many of described research can be used in practice for effective burn wounds healing while other are under investigation.
Key Words: burn wound, infection, phytotherapeutics