Stanowisko w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2

Marek Kucharzewski | Marzenna Bartoszewicz | Tomasz Banasiewicz | Grzegorz Oszkinis | Elżbieta Szkiler | Zuzanna Konrady | Anna Mirosz | Grzegorz Krasowski | Bogumiła Aziewicz-Gabis

Forum Leczenie Ran 2020;1(1):1–10


 

Wykorzystanie ludzkiej błony owodniowej jako nośnika antyseptyków w leczeniu zakażonych ran przewlekłych

The application of human amniotic membrane as a carrier for an antiseptic agents used to treat chronic, infected wounds

Agnieszka Klama-Baryła | Diana Kitala | Wojciech Łabuś | Małgorzata Kraut | Michał Szapski | Marek Kucharzewski

Forum Leczenie Ran 2020;1(1):11–15


 

Zastosowanie pedobarografii oraz technologii CNC w procesie projektowania indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u pacjentów z neuroosteoartropatią Charcota – diagnostyka, projektowanie i wykonanie

The application of human amniotic membrane as a carrier for an antiseptic agents used to treat chronic, infected wounds

Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):17–29


 

Odleżyny jako problem XXI wieku – zakres wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran

Pressure ulcers as a 21st century problem – the scope of knowledge of nursing staff regarding wound healing

Rafał Danielewicz | Marika Ogrodnik

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):31–36


 

Zastosowanie wybranych innowacyjnych metod miejscowego leczenia przewlekłej rany w chorobie Buergera – opis przypadku

The use of selected innovative methods of local treatment of chronic wounds in Buerger’s disease – a case report

Mateusz Skórka | Dariusz Bazaliński | Marek Kucharzewski

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):37–42


 

Zastosowanie autogenicznych przeszczepów skórnych w leczeniu trudno gojącej się rany mostka. Opis przypadku

Use of autogenous skin grafts in hard-to-heal sternal wound. A case report

Jakub Nowakowski | Cezary Danielecki | Karol Buszkiewicz | Agnieszka Ławnicka | Jerzy Sikorski | Paweł Bugajski | Krzysztof Słowiński

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):43–46