Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się

Algorithms and guidelines for therapeutic management in non-healing wounds

Marek Kucharzewski | Elżbieta Szkiler | Grzegorz Krasowski | Marzenna Bartoszewicz | Tomasz Banasiewicz | Anna Chrapusta | Zuzanna Konrady | Anna Mirosz | Bogumiła Aziewicz-Gabis | Aleksander Sieroń | Grzegorz Oszkinis | Krzysztof Strojek | Zbigniew Rybak

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):95–116


 

Rola poloksameru 188 w leczeniu ran

Role of poloxamer 188 in wound healing

Marek Kucharzewski | Elżbieta Szkiler | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Grzegorz Krasowski | Anna Chrapusta

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):117–122


 

Zastosowanie kontrolowanego podciśnienia w leczeniu rany po resekcji odbytu z powodu raka jelita grubego – opis przypadku

The use of controlled negative pressure in the treatment of a wound after rectal resection due to colorectal cancer – a case report

Dariusz Bazaliński | Mateusz Skórka | Daria Kardyś | Paweł Florek | Marek Kucharzewski

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):123–128


 

Kombinowana terapia miejscowa leczenia ran. Opis przypadku 43-letniego pacjenta z przewlekłą raną grzbietu

Combined local wound therapy. A case report of a 43-year-old patient with a chronic back wound

Jarosław Łach | Michał Dyaczyński | Krzysztof Buczkowski | Marek Kucharzewski

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):129–133


 

Oparzenie termiczne pięty. Od chirurgicznego oczyszczenia do ambulatoryjnego podciśnienia. Opis przypadku

Thermal burn of heel localization. From surgical debridement to outpatient negative pressure. A case report

Bartosz Cybułka

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):135–142