Forum Zakażeń 2011;2(4):115–146

Występowanie genów blaCTX-M, blaTEM i bla SHV kodujących β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) wśród szczepów klinicznych Klebsiella pneumoniae 

Occurrence of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV genes encoding extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) among clinical isolates of Klebsiella pneumoniae

Roman Franiczek | Barbara Krzyżanowska | Maciej Danielewski | Grażyna Mokracka-Latajka

Forum Zakażeń 2011;2(4):115–120


Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae na antyseptyki stosowane w leczeniu ran 

Sensitivity of nosocomial Klebsiella pneumoniae strains to antiseptics used in wound treatment

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Danuta Smutnicka

Forum Zakażeń 2011;2(4):121–127


„Oldies but goldies” – sieć większa jako opatrunek antybakteryjny. Część I 

„Oldies but goldies” – use of greater omentum as a antimicrobial dressing. Part I

Adam Domanasiewicz | Beata Mączyńska

Forum Zakażeń 2011;2(4):129–132


Prawne następstwa braku zgody pacjenta na leczenie 

Legal consequences of patient’s consent lack to treatment

Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2011;2(4):133–137


Zakażenie Pseudomonas aeruginosa palców ręki po replantacji – analiza przypadku

The local infection by Pseudomonas aeruginosa after fingers replantation − the case report

Anna Chrapusta | Kazimierz Cieślik | Jacek Puchała

Forum Zakażeń 2011;2(4):139–142


Sprawozdanie ze spotkań zorganizowanych we Wrocławiu z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

Forum Ekspertów pt. „Chrońmy antybiotyki” − 17. 11.2011
Konferencja pt. „Biegunki infekcyjne – etiologia, epidemiologia i leczenie” – 30. 11. 2011

Beata Mączyńska

Forum Zakażeń 2011;2(4):143–146

Evereth Publishing