Zakażenia Clostridium difficile rosnącym zagrożeniem u dzieci

Emergence of Clostridium difficile infections in children

Dorota Rożkiewicz

Forum Zakażeń 2012;3(4):165–175


 

Zastosowanie probiotyków w profilaktyce chorób infekcyjnych

Use of probiotics for prevention of infectious diseases

Izabela A. Steinka

Forum Zakażeń 2012;3(4):177–186


 

Nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego

Surveillance in surgical site infection

Anna Szczypta | Małgorzata Bulanda

Forum Zakażeń 2012;3(4):187–194


 

Terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV

Single tablet regimen in HIV-infected patients

Tomasz Mikuła | Magdalena Dąbrowska | Wojciech Stańczak | Alicja Wiercińska-Drapało

Forum Zakażeń 2012;3(4):195–199


 

Czy i jak zwalczać przetrwalniki w szpitalu?

Is it necessary to fight spores in a hospital and how to do it?

Elżbieta Kutrowska

Forum Zakażeń 2012;3(4):201–205


 

Zapobieganie zakażeniom związanym z żywieniem pozajelitowym

Prevention of infection during parenteral nutrition

Anna Zmarzły

Forum Zakażeń 2012;3(4):207–211


 

Kontrola jakości mikrobiologicznej mieszanin do żywienia pozajelitowego sporządzanych w aptekach szpitalnych

Microbial quality of compounded parenteral nutrition

Magdalena Piętka

Forum Zakażeń 2012;3(4):213–215


 

Preparaty oparte na kwasie nadoctowym w dezynfekcji wysokiego poziomu

Parameters of preparations based on peracetic acid in high level disinfection

Emilia Szumska | Krzysztof Kłusewicz

Forum Zakażeń 2012;3(4):217–219


 

Zastosowanie kwasu hialuronowego w lokalnej terapii pochwy u kobiet po leczeniu onkologicznym

The use of hyaluronic acid in the local vaginal therapy in women after cancer treatment

Tomasz Augustyniak

Forum Zakażeń 2012;3(4):221–224


 

Oparzenie IV stopnia ręki ze zmiażdżeniem – prezentacja przypadku

The fourth degree burn of the hand with conquasation – a case report

Anna Chrapusta

Forum Zakażeń 2012;3(4):225–229