Forum Zakażeń 2014;5(3):143-197

Sir Aleksander Fleming – znaczenie jego odkryć dla ludzkości. Czego możemy się od niego nauczyć dzisiaj?

W 133. rocznicę urodzin


Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2014;5(3):143–149

 

Zastosowanie pozakonazlu w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych

 

Posaconazole in invasive fungal infections in children treated in Polish pediatric hemato-oncology or stem cell transplant units


Jan Styczyński | Krzysztof Czyżewski | Mariusz Wysocki | Olga Zając -Spychała | Jacek Wachowiak | Karolina Siewiera | Jowita Frączkiewicz | Krzysztof Kałwak | Ewa Gorczyńska | Alicja Chybicka | Agnieszka Zaucha-Prażmo | Jerzy Kowalczyk | Jolanta Goździk | Tomasz Ociepa | Tomasz Urasiński | Weronika Stolpa | Grażyna Sobol-Milejska | Zofia Małas | Wanda Badowska

Forum Zakażeń 2014;5(3):151–155

 

Ocena wpływu długości hospitalizacji pacjentów po replantacjach kończyn na ryzyko zakażenia i utraty replantowanej kończyny

 

Evaluation of the impact of the lenght of a hospital stay of patients after limbs replantation at risk for infection and limb loss


Anna Chrapusta | Ryszard Mądry

Forum Zakażeń 2014;5(3):157–160

 

Postępowanie w zakażeniach Clostridium difficile

 

Proceeding in Clostridium difficile-associated infections


Gayane Martirosian

Forum Zakażeń 2014;5(3):161–164

 

Czy w erze trojlekowych terapii przeciwwirusowych u chorych przewlekle zakażonych genotypem 1 HC V jest nadal miejsce dla leczenia dwulekowego z interferonem pegylowanym?

 

Is there still a place for dual treatment with pegylated interferon in era of triple antiviral therapy in patients chronically infected with HCV genotype 1?


Włodzimierz Mazur

Forum Zakażeń 2014;5(3):165–169

 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu jako proces redukcji ryzyka zakażeń miejsca operowanego

 

Preparing patient for operation as a process to reduce risk of surgical site infection


Maria Ciuruś

Forum Zakażeń 2014;5(3):171–176

 

Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej- ochrona personelu medycznego centralnych sterylizatorni i bloków operacyjnych

 

The safety of tools in manual disinfection – security of medical personel of the central processing unit and operating theatre


Elżbieta Kutrowska

Forum Zakażeń 2014;5(3):177–183

 

Nowe instrumenty prawne w zakresie profilaktyki zranień pracowników medycznych

 

New legal instruments regarding sharps injuries prevention in healthcare personnel


Beata Świątkowska

Forum Zakażeń 2014;5(3):185–189

Napady padaczkowe jako dominujący objaw kleszczowego zapalenia mózgu u 14-letniego chłopca – opis przypadku

 

Seizure as a predominant symptom of tick-borne encephali tis in 14-years-old boy – case report


Leszek Szenborn | Ernest Kuchar | Marta Wołkowska-Mączka | Barbara Ujma-Czapska | Izabela Zaleska

Forum Zakażeń 2014;5(3):191–197

Evereth Publishing