Forum Zakażeń 2014;5(1):1–59

Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – praca jednoośrodkowa

The prevalence of Helicobacter species in patients with inflammatory bowel diseases – single-center study


Monika M. Biernat | Grażyna Gościniak | Aldona Bińkowska | Katarzyna Neubauer | Radosław Kempiński | Joanna Grabińska | Justyna Matkowska | Elżbieta Poniewierka

Forum Zakażeń 2014;5(1):1–5

 

Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca jako alternatywna metoda pielęgnacji pacjenta z biegunką w oddziale intensywnej terapii

Fecal incontinence management system as an alternative method of care of a patient with diarrhea in the intensive care unit


Joanna Rudek

Forum Zakażeń 2014;5(1):7–15

 

Charakterystyka mikrobiologiczna bakterii z rodzaju Legionella: klasyfikacja, morfologia i fizjologia, czynniki wirulencji – część I

Microbiological characteristic bacteria of the genus Legionella: classification, morphology and physiology, virulence factors – part I


Agnieszka Sikora | Małgorzata Wójtowicz-Bobin | Anna Sikora | Maria Kozioł-Montewka | Dagmara Strzelec – Nowak

Forum Zakażeń 2014;5(1):17–25

 

Zastosowanie mikroskopu sił atomowych w badaniach mikrobiologicznych

The application of atomic force microscope in microbiological research


Małgorzata Tokarska-Rodak | Maria Kozioł-Montewka | Jolanta Paluch-Oleś | Dorota Plewik | Grażyna Olchowik | Janusz Olchowik

Forum Zakażeń 2014;5(1):27–30

 

Zasadność stosowania kontroli biologicznej w procesie sterylizacji w nawiązaniu do wytycznych CDC

Justification for use birth control during sterilization referring to the CDC guidelines


Dorota Kudzia-Karwowska | Joanna Włodarczyk-Rajska

Forum Zakażeń 2014;5(1):31–34

 

Profilaktyka zakażeń w gabinecie dentystycznym

Infection prevention in dentist room


Maria Ciuruś

Forum Zakażeń 2014;5(1):35–41

 

Koinfekcja HCV/HIV – współczesne opcje terapeutyczne leczenia HCV

Coinfection HCV /HIV – current HCV therapeutic options


Justyna Janocha-Litwin | Anna Szymanek-Pasternak | Krzysztof Simon

Forum Zakażeń 2014;5(1):43–47

 

Znaczenie flucytozyny w leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u chorych z AIDS – opis przypadku

The importance of flucytosine in the treatment of AIDS-associated cryptococcal meningoencep halitis – a case report


Anita Olczak | Edyta Grąbczewska

Forum Zakażeń 2014;5(1):49–55

 

Neuroinfekcja o etiologii Candida krusei – opis przypadku

Neuroinfection caused by candida krusei – a case study


Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Anna Gabrych | Arkadiusz Nowak | Ewa Swoboda-Kopeć

Forum Zakażeń 2014;5(1):57–59

 

Evereth Publishing