Forum Zakażeń 2014;5(2):61–141

WSTĘPNE WYNIKI LECZENIA TLENEM HIPERBARYCZNYM ZAKAŻEŃ TKANEK MIĘKKICH

THE FIRST PRELIMINARY ASSESSMENT OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE TREATMENT OF INFECTED SOFT TISSUE


EWA KOBIELSKA | ANNA CHRAPUSTA | WOJCIECH MUDYNA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):61–65

 

CHARAKTERYSTYKA MIKROBIOLOGICZNA BAKTERII Z RODZAJU LEGIONELLA: POSTACIE KLINICZNE ZAKAŻEŃ, DIAGNOSTYKA I LECZENIE – CZĘŚĆ II

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTIC BACTERIA OF THE GENUS LEGIONELLA: CLINICAL FORMS OF INFECTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT – PART II


AGNIESZKA SIKORA | MAŁGORZATA WÓJTOWICZ-BOBIN | ANNA SIKORA | MARIA KOZIOŁ-MONTEWKA | DAGMARA STRZELEC -NOWAK

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):73–77

 

ZNACZENIE HIGIENY RĄK U PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ROLE OF HAND HYGIENE AMONG HEALTHCARE PERSONNEL


OLGA GOŚLIŃSKA-KUŹNIAREK | TOMASZ M. KARPIŃSKI

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):79–84

 

CZY POWIERZCHNIE WYKONANE Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI MOGĄ POMÓC W ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ INFEKCJI WIRUSOWYCH?

CAN SURFACES MADE FROM COPPER AND COPPER ALLOYS HELP US TO PREVENT THE SPREAD OF VIRAL INFECTION?


KRZYSZTOF SZUFNAROWSKI

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):93–95

 

ROLA AZYTROMYCYNY W BAKTERYJNYCH ZAKAŻENIACH GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U DZIECI

ROLE OF AZITHROMYCIN IN UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN


BEATA ZIELNIK-JURKIEWICZ

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):85–92

 

TERAPIA PRZECIWWIRUSOWA CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C I ZAAWANSOWANYM WŁÓKNIENIEM LUB MARSKOŚCIĄ WĄTROBY

ANTIVIRAL TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C IN PATIENTS WITH ADVANCED LIVER FIBROSIS OR CIRRHOSIS


DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK | KATARZYNA PALUCH | WIESŁAW KRYCZKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):97–106

 

STRATEGIE LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B W 2014 ROKU: PEGYLOWANY INTERFERON ALFA- 2a, ANALOGI NUKLEOT(Z)YDOWE – KRYTERIA WYBORU

STRATEGIES OF TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS B IN THE YEAR 2014: PEGYLATED INTERFERON ALPHA-2a, NUCLEOT(Z)IDE ANALOGUES – SELECTION CRITERIA


ROBERT PLEŚNIAK | MARCIN HAWRO

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):107–110

 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG W ŚWIETLE BADAŃ KLINICZNYCH

REVIEW OF CLINICAL TRIALS ON LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG


MARIA KOTOWSKA | PIOTR ALBRECHT

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(2):111–119

 

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych towarzystwa chirurgów polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych


Forum Zakażeń 2014;5(2):121-141

 

Evereth Publishing