Forum Zakażeń 2014;5(6):327–405

Profesor Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – wybitny uczony, humanista i patriota W 130. rocznicę urodzin, W 60. rocznicę śmierci


Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2014;5(6):327–330

 

Cefaklor alternatywą dla penicyliny w leczeniu anginy paciorkowcowej u dzieci?


Elżbieta Mazur

Forum Zakażeń 2014;5(6):331–334

 

Choroba wirusowa Ebola

Ebola virus disease


Małgorzata Polz-Dacewicz

Forum Zakażeń 2014;5(6):335–340

 

Clostridium difficile – źródła zakażeń, czynniki wirulencji

Clostridium Difficile – Source of infections, virulence factors


Eugenia Gospodarek | Agnieszka Mikucka | Krzysztof Skowron

Forum Zakażeń 2014;5(6):341–348

 

Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna a zakażenie miejsca operowanego

Inadvertent perioperative hypothermia and surgical site infections


Artur Adamiec | Hanna Misiołek

Forum Zakażeń 2014;5(6):349–353

 

Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa

The importance of tobramycin for the treatment of infections, especially involving Pseudomonas aeruginosa


Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2014;5(6):355–360

 

Rola flucytozyny w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych w oddziale intensywnej terapii

The treatment of serious fungal infections in the intensive care unit the –  role of flucytosine


Wojciech Gaszyński

Forum Zakażeń 2014;5(6):361–364

 

Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej

The safety of instruments in manual disinfection


Bożenna Jakimiak | Ewa Rohm-Rodowald

Forum Zakażeń 2014;5(6):365–371

 

Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne

The quality of surgical instruments and nosocomial infections


Maria Budnik-Szymoniuk | Wiesława Kujawa | Halina Basińska-Drozd | Agnieszka Pluta | Paulina Pałka

Forum Zakażeń 2014;5(6):373–378

 

Zastosowanie doustnych płynów nawadniających i probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci

The use of oral rehydration solution and probiotics in the treatment of acute infectious diarrhea in children


Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Julia Gawryjołek | Inga Adamska

Forum Zakażeń 2014;5(6):379–384

 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 – wpływ na układ immunologiczny u pacjentów żywionych pozajelitowo z nowotworem złośliwym

The effect of adding omega-3 fatty acids to parenteral nutrition on immunity in
cancer patients


Aleksandra Kapała

Forum Zakażeń 2014;5(6):385–390

 

Rejestracja antyseptyku jako produktu leczniczego

Registration of anantiseptic as a medicinal product


Przemysław Dalkowski | Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2014;5(6):391–395

 

Zakażenie krwi związane z dostępem naczyniowym o etiologii Candida glabrata – opis przypadku

Catheter-related blood stream infection due to Candida glabrata – a case report


Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Grzegorz Niewiński | Ewa Swoboda-Kopeć

Forum Zakażeń 2014;5(6):397–399

 

Zapalenie płuc o etiologii Legionella pneumophila leczone w oddziale intensywnej terapii z zastosowaniem pozaustrojowej eliminacji endotoksyn

Treatment of legionella pneumophila infection in the intensive care unit and the effect of endotoxin elimination therapy


Anna Kupiec | Maciej Guziński | Agata Chalasiewicz | Barbara Adamik | Wiesława Duszyńska

Forum Zakażeń 2014;5(6):401–405

Evereth Publishing