Forum Zakażeń 2015;1(6):1-73

Claude Bernard (1813–1878) – wybitny uczony, prekursor nowoczesnej fizjologii i medycyny eksperymentalnej, filozof i obywatel świata


Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2015;6(1):1–4

 

Ryzykować, mierzyć, oceniać i decydować

Risk, measure, evaluate and decide


Mirosława Malara | Barbara Ziołkowska | Grzegorz Ziołkowski

Forum Zakażeń 2015;6(1):5–12

 

Wykorzystanie oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu do szpitala

Use of infection risk assessment on admittance to hospital


Katarzyna Skibińska

Forum Zakażeń 2015;6(1):13–17

 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – kąpiel/prysznic przedoperacyjny. Przegląd światowych wytycznych

The use of preoperative showers/baths in preoperative care. A review of the international literature


Aleksandra Mączyńska | Małgorzata Sobania | Marion Commane

Forum Zakażeń 2015;6(1):19–22

 

Znaczenie biofilmu Candida w leczeniu zakażeń grzybiczych

Impact of Candida biofilm on treatment fungal infections


Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Ewa Swoboda-Kopeć

Forum Zakażeń 2015;6(1):23–27

 

Rola probiotyków w nawracających zakażeniach Clostridium difficile u dzieci

The role of probiotics in recurrent clostridium difficile-associated disease in children


Monika K. Meglicka | Jarosław Kierkuś

Forum Zakażeń 2015;6(1):29–36

 

Lactobacillus rhamnosus – mechanizm działania, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Lactobacillus rhamnosus – mechanism of action, treatment efficacy and safety profile


Marta Flisiak-Jackiewicz | Urszula Daniluk | Ewa Czerech | Anna Łuszcz | Dariusz Lebensztejn

Forum Zakażeń 2015;6(1):37–42

 

Ludzkie wirusy Boca – nowe parwowirusy wywołujące zakażenia u ludzi

Human bocaviruses – the new parvoviruses pathogenic for human


Edyta Abramczuk | Marcin Gordon | Karina Jahnz-Rożyk | Katarzyna Pancer

Forum Zakażeń 2015;6(1):43–47

 

Zasadność stosowania infuzyjnych systemów zamkniętych w leczeniu przewlekłych chorób wątroby

Application of closed infusion systems in the treatment of chronic liver diseases


Maria Budnik-Szymoniuk | Wiesława Kujawa | Halina Basińska-Drozd | Agnieszka Pluta

Forum Zakażeń 2015;6(1):49–52

 

Boceprewir w przewlekłych zakażeniach genotypem 1 HCV u chorych po niepowodzeniu leczenia pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną

Boceprevir for patients with chronic hepatitis C genotype 1 previously unsuccessfully treated with pegylated interferon alp ha and ribavirin


Krzysztof Tomasiewicz

Forum Zakażeń 2015;6(1):53–57

 

Współczesna terapia antyretrowirusowa – kryteria racjonalnego wyboru nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI s)

Modern antiretroviral therapy – criteria of nucleoside reverse trancriptase inhibitors (NR TIs) backbone selection


Monika Bociąga-Jasik | Anna Kalinowska-Nowak | Aleksander Garlicki

Forum Zakażeń 2015;6(1):59–63

 

Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś

Disinfection in medicine – legal problems in the past and today


Przemysław Dalkowski

Forum Zakażeń 2015;6(1):65–68

 

Komentarze do publikacji Beaty Kowalskiej-Krochmal „Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa”


Forum Zakażeń 2015;6(1):69–70

 

Sympozjum „Nowe aspekty użycia aminoglikozydów w leczeniu zakażeń”

Streszczenia zgłoszone do 11.12.2014 r.


Forum Zakażeń 2015;6(1):71–73

Evereth Publishing