Forum Zakażeń 2015;3(6):145-203

RENÉ DESCARTES (1596–1650) – FILOZOF, MATEMATYK I FIZJOLOG, PREKURSOR RACJONALIZMU, NOWOŻYTNEJ KULTURY UMYSŁOWEJ I NOWOCZESNEJ FIZJOLOGII EKSPERYMENTALNEJ


KAZIMIERZ KOCHMAN

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):145–148

REKOMENDACJE LECZENIA WIRUSOWYCH ZAPALEŃ WĄTROBY TYPU C POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW HCV 2015


WALDEMAR HALOTA | ROBERT FLISIAK | ANNA BOROŃ-KACZMARSKA | JACEK JUSZCZYK | MAŁGORZATA PAWŁOWSKA | KRZYSZTOF SIMON | KRZYSZTOF TOMASIEWICZ | PIOTR MAŁKOWSKI

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):149–156

AKTYWNOŚĆ IN VITRO POZAKONAZOLU WOBEC SZCZEPÓW ASPERGILLUS WYIZOLOWANYCH Z MATERIAŁÓW KLINICZNYCH OD CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU KLINICZNYM W LATACH 2011–2014


IN VITRO ACTIVITY OF POSACONAZOLE AGAINST CLINICAL STRAINS OF ASPERGILLUS SPP. ISOLATED FROM PATIENTS HOSPITALIZED IN A TERTIARY CARE HOSPITAL IN 2011–2014


BEATA SULIK-TYSZKA | MARTA WRÓBLEWSKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):157–160

OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z ZAKAŻENIEM CLOSTRIDIUM DIFFICILE – BADANIE PILOTAŻOWE

EVALUATION OF THE RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION – A PILOT STUDY


BEATA DENISIEWICZ | MARZENNA BARTOSZEWICZ

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):161–164

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM MIEJSCA OPEROWANEGO A PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ OPIEKI OKOŁOOPERACYJNEJ DLA POPRAWY WYNIKÓW LECZENIA – „SZYBKI POWRÓT DO ZDROWIA PO OPERACJI” (ERAS)

PREVENTING SURGICAL SITE INFECTIONS VERSUS ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) PROTOCOL


ELŻBIETA WALEWSKA | LUCYNA ŚCISŁO | STANISŁAW KŁĘK | ANTONI M. SZCZEPANIK

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):165–170

GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA – CZYNNIKI RYZYKA, ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

EBOLA VIRUS DISEASE – RISK FACTORS, PERSONAL PROTECTION DEVICES


MARTA WRÓBLEWSKA | KATARZYNA PANCER

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):171–176

POWIKŁANIA INFEKCYJNE U CHORYCH HEMATOONKOLOGICZNYCH Z NEUTROPENIĄ JAKO GŁÓWNYM CZYNNIKIEM RYZYKA

INFECTIOUS COMPLICATIONS IN HEMATOONCOLOGICAL PATIENTS WITH NEUTROPENIA AS A MAIN RISK FACTOR


AGNIESZKA TOMASZEWSKA | KAZIMIERZ HAŁABURDA

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):177–184

ZMIANY W JAMIE USTNEJ W PRZEBIEGU HIV/AIDS

ORAL MANIFESTATION OF HIV/AIDS


MARTYNA BIAŁA | EDYTA LELONEK | MICHAŁ BIAŁY | MAŁGORZATA INGLOT

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):185–189

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W OPARCIU O WNIOSKI AUDYTU NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

DISPOSAL OF MEDICAL WASTE BASED ON THE CONCLUSIONS OF THE SUPREME AUDIT OFFICE


ANNA ZIÓŁKO

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):191–195

BIEGUNKA I ZAPARCIE U DZIECI W PODRÓŻY

DIARRHEA AND CONSTIPATION IN PAEDIATRIC TRAVELLERS


MARCIN OSIECKI | ALEKSANDRA MARACH | MONIKA MEGLICKA | GRZEGORZ ORACZ

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):197–203

Evereth Publishing