Forum Zakażeń 2016;7(4):233–312

Czynniki ryzyka infekcji Clostridium difficile w środowisku szpitalnym – doświadczenia własne

Risk factors for Clostridium difficile infection in a hospital environment – own experience


Grzegorz Ziółkowski | Iwona Pawłowska| Sylwia Pełka

Forum Zakażeń 2016;7(4):233–240

 

Lewofloksacyna i moksyfloksacyna w leczeniu zakażeń bakteryjnych

Levofloxacin and moxifloxacin in treatment of bacterial infections


Tadeusz Płusa

Forum Zakażeń 2016;7(4):241–251

 

Polimyksyny – miejsce we współczesnej medycynie

Polymyxins – a place in modern medicine


Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2016;7(4):253–259

 

Prokalcytonina jako marker rozpoznawania i monitorowania sepsy

Procalcitonin as a marker for the diagnosis and monitoring of sepsis


Violetta Dymicka-Piekarska

Forum Zakażeń 2016;7(4):261–263

 

Profilaktyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych u chorych na nowotwory. Omówienie aktualnych wytycznych według NCCN

Prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in oncological patients. Review of current NCCN guidelines


Piotr Kacprzyk | Beata Sulik-Tyszka | Grzegorz Władysław Basak

Forum Zakażeń 2016;7(4):265–274

 

Zakażenia cytomegalowirusowe

Cytomegalovirus infections


Damian Piotrowski | Barbara Sobala-Szczygieł | Lucjan Kępa | Barbara Oczko-Grzesik | Wojciech Stolarz| Anna Boroń-Kaczmarska

Forum Zakażeń 2016;7(4):275–280

 

Czy możliwa jest minimalizacja ryzyka zakażeń u pacjentów krytycznie chorych?

Is it possible to reduce the amount of hospital-acquired infections?


Joanna Rudek | Izabela Fajfer

Forum Zakażeń 2016;7(4):281–288

 

Higiena rąk wśród personelu medycznego – co jeszcze można zrobić

Hand hygiene among healthcare personnel – what else we can do


Paulina Potocka | Dorota Rożkiewicz | Elżbieta Ołdak

Forum Zakażeń 2016;7(4):289–293

 

Zastosowanie probiotyków w neonatologii

Use of probiotics in neonatology


Iwona Sadowska-Krawczenko

Forum Zakażeń 2016;7(4):295–299

 

Zarys historii metod i technik opatrywania oraz leczenia ran

Historical outline of methods and techniques in dressing and treating wounds


Barbara Raczkowska | Dorota Gregorowicz-Wapras

Forum Zakażeń 2016;7(4):301–306

 

Nowe rozwiązania w procesie leczenia ran – rola kompleksu TIAB w tworzeniu bariery przeciwdrobnoustrojowej. Opis przypadku

New developments in the process of wounds healing – the role of TIAB molecule complex in creating antimicrobial barrier. A case report


Elżbieta Szkiler

Forum Zakażeń 2016;7(4):307–312

Evereth Publishing