Forum Zakażeń 2018;9(2):49-108

Udział mikrobiomu przewodu pokarmowego w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wpływ na zaburzenia gospodarki lipidowej

The role of gut microbiome in the pathogenesis of cardiov ascular diseases, through the effect on lipid metabolism disorders


Anna Gózd-Barszczewska | Maria Kozioł-Montewka | Piotr Barszczewski

Forum Zakażeń 2018;9(2):49–56

 

Diagnostyka laboratoryjna i leczenie zakażeń grzybiczych w okulistyce


Marta Wróblewska| Beata Sulik-Tyszka | Ewa Langwińska-Wośko | Grażyna Broniek | Jacek P. Szaflik

Forum Zakażeń 2018;9(2):57–61

 

Przegląd nowoczesnych technik obrazowych i analitycznych w badaniu cech biofilmów

Overview of modern microscope and analytical techniques in the study of biofilm features


Katarzyna Karolewska | Urszula Wojcik | Beata Sadowska | Barbara Różalska

Forum Zakażeń 2018;9(2):63–71

 

Streptococcus pyogenes jako czynnik etiologiczny rzadkich zakażeń u dzieci

Streptococcus pyogenes as an etiological agent of rare infections in children


Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

The role of gut microbiota in the occurrence of autism


Marta Pawlicka | Anna Mroczek | Kamil Bałabuszek | Agnieszka Sikora | Alina Olender

Forum Zakażeń 2018;9(2):77–83

 

Probiotyki – warunki podawania i powikłania

Probiotics – indications and complications


Piotr Kochan

Forum Zakażeń 2018;9(2):85–89

 

Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego – przegląd aktualnych wytycznych

Prevention of surgical site infections – review of current guidelines


Elżbieta Piątkowska | Jacek Mazurkiewicz | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2018;9(2):91–95

 

Chory chirurgiczny na OIT

Surgical patient treated at the ICU


Urszula Zielińska-Borkowska

Forum Zakażeń 2018;9(2):97–100

 

Evereth Publishing