Forum Zakażeń 2019;10(4):212-268XI Ogólnopolskie Sympozjum 

z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń

Evereth Publishing