Forum Zakażeń 2019;10(5):269-346
Antybiotykoterapia zakażenia drobnoustrojami wielolekoopornymi u hospitalizowanego w OIT pacjenta z neutropenią w przebiegu choroby hematoonkologicznej. Opis przypadku

Antibiotic therapy of multidrug resistance microorganisms for patient in intensive care unit hospitalised due to neutropenia in the course of hematooncological disease. A case report

Elżbieta Wojarska-Tręda | Katarzyna Bojarska | Maria Saduś-Wojciechowska


Antybiotykoterapia empiryczna dalbawancyną jako element leczenia chorych z urazem wielonarządowym. Opis przypadku

Empirical antibiotic therapy with dalbavancin as part of the treatment of patients with multi-organ trauma. Case reports

Wojciech A. Rychlik


Fungemia odcewnikowa o etiologii Candida tropicalis i Candida grabrata – opis przypadku

Catheter-related Candida tropicalis and Candida Grabrata fungemia – case report

Magdalena Sikora | Beata Sulik-Tyszka | Grzegorz Niewiński | Sylwia Jarzynka | Paulina Walczak-Wieteska | Marta Wróblewska


Niewydolność gojenia przewlekłego owrzodzenia żylnego goleni w pierwotnej infestacji świerzbem. Opis przypadku

The insufficiency of healing in the case of chronic venous insufficiency of the shin associated with primary scabies infestation. Case report

Bartosz Cybułka

Evereth Publishing