Forum Zakażeń 2019;10(6):347-424
Zakażenie Herpes Simplex u kobiet ciężarnych – leczenie i profilaktyka

Herpex simplex infection in pregnant women – treatment and prevention

Marta Więckowska | Monika Wójcik | Karolina Bieńko | Agnieszka Sikora | Anna Sikora-Futyma | Marzena Laskowska


Znaczenie dekontaminacji sprzętu i powierzchni w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych

The importance of equipment and surface decontamination in the prevention of nosocomial infections in heathcare facilities

Małgorzata Cichońska | Dorota Maciąg | Monika Borek

Evereth Publishing