Postępowanie z raną przewlekłą

Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Postępowanie z raną przewlekłą”

Forum Zakażeń

Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Leczenie Ran

Leczenie Ran to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.

Chirurgia Plastyczna
i Oparzenia

Chirurgia plastyczna jest wybitną dziedziną medycyny, umożliwiającą przekraczanie granic anatomii w celu jej odtworzenia. Taka wiedza i umiejętności pomagają nam zrekonstruować uszkodzone kompleksy tkankowe, wyleczyć skrajne oparzenia lub poprawić wygląd zarówno dziecka z wadą wrodzoną, jak i osoby walczącej z nieubłagalnym upływem czasu.

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Założeniem Redakcji, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych.

Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u pałeczek Klebsiella

Niniejsza pozycja jest monografią analizującą patogenność i oporność szczepów Klebsiella na przestrzeni ostatnich 30 lat. W oparciu o dane z piśmiennictwa polskiego i światowego, a także z publikacji własnych Autora, podjęta została próba scharakteryzowania najistotniejszych cech chorobotwórczych pałeczek Klebsiella w świetle najnowszych badań i zmienności ewolucyjnej. Analizę starano się prowadzić pod kątem wywoływania przez te drobnoustroje różnych zakażeń oraz możliwości przeżywania i utrzymywania się w środowisku szpitalnym.

Poradnik Pielęgnacji Ran Przewlekłych - III wydanie

W związku z wyczerpaniem się nakładu „Poradnika Pielęgnacji Ran Przewlekłych” autorstwa Elżbiety Szkiler, oraz dalszym niesłabnącym zainteresowaniem tą pozycją, Autor i Wydawca z wielką przyjemnością oddają w Państwa ręce jego trzecie wydanie.

15 + 12 =

Evereth Publishing

Evereth Publishing