Gorączka krwotoczna ebola – czynniki ryzyka, środki ochrony osobistej

Ebola virus disease – risk factors, personal protection devices

Marta Wróblewska1, 2 | Katarzyna Pancer3, 4

1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
3 Laboratorium BSL-3 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
4 Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Wpłynęło: 22.06.2015

Zaakceptowano: 01.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015033

Forum Zakażeń 2015;6(3):171–176

Streszczenie: W trwającej od ponad półtora roku epidemii zachorowań wywołanych przez wirus Ebola (ang. Ebola virus disease – EVD) przyjęto zasady klasyfikacji krajów w zakresie ryzyka, zależne od stopnia nasilenia epidemii i dynamiki rozpoznawania nowych przypadków. Tak długo trwająca epidemia EVD umożliwia zebranie danych, które pozwolą na weryfikację wiedzy oraz wielu zaleceń i rekomendacji dotyczących tego wirusa. Szczególnie istotna, w aspekcie zdrowia publicznego i kontroli zakażeń w populacji, jest weryfikacja poprawności przyjęcia najdłuższego okresu wylęgania EVD, wynoszącego 21 dni. W wielu opracowaniach podkreśla się rolę środków ochrony osobistej i właściwego ich stosowania – zarówno podczas opieki nad pacjentem, jak i w kontekście przestrzegania zasad prawidłowego ich zdejmowania. Doświadczenia z trwającej obecnie epidemii pokazują, że – mimo prawidłowego stosowania środków ochrony osobistej podczas kontaktu z chorym – do zakażenia pracownika medycznego może dojść w przypadku nieprzestrzegania zasad ich bezpiecznego zdejmowania, inaktywowania oraz usuwania. Nowym zagadnieniem jest ocena zakaźności pacjenta po przebyciu EVD ze względu na możliwość pozostania wirusa w organizmie człowieka przez okres nawet kilku miesięcy po wyzdrowieniu.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, środki ochrony osobistej, wirus Ebola

Abstract: In the present epidemic of Ebola virus disease (EVD), which has been present for the past 1.5 year, countries are classified in several categories depending on the intensity and dynamics of reporting of new cases. It has been postulated that data from this largest ever epidemic of EVD – in the aspect of public health and population-wise infection control – should be evaluated regarding correctness of acceptance of 21 days as the longest incubation period. The role of personal protective equipment (PPE) and its proper use has been emphasised in many guidelines – both during the patient’s care as well as taking precautions while doffing it. Experience from this epidemic shows, however, that despite proper PPE donning and use at bedsite, a healthcare worker may become infected as a result of improper procedure for its safe disposal. The new challenge is the evaluation of a patient’s infectiousness after recovery from EVD due to possibility of persistence of the virus in the body even for several months after convalescence.

Key words: Ebola virus, personal protective equipment, risk factors