Grupa robocza do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO – działalność dla rozwoju evidence-based nursing practice (EBNP) w Polsce

Małgorzata Jadczak1, 2, Dorota Ozga1, 3, Anna Zdun1, 4, Paweł Witt1, 5

1 Grupa Robocza ds. Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki PTPAiIO
2 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
3 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
4 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
5 Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):49–51