Historia medycyny ratunkowej – od początków do czasów współczesnych

History of emergency medicine – from its beginning to the present

Wiesław Zielonka1, 2 | Beata Łabowicz3 | Marek Kucharzewski4

1 Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
2 Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
4 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachh

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 20.05.2017

Zaakceptowano: 14.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017026

Leczenie Ran 2017;14(4):165–171

Streszczenie: W codziennym życiu każdy człowiek może spotkać się z sytuacją, która będzie wymagała udzielenia pierwszej pomocy. W niniejszej pracy Autorzy przedstawili historię rozwoju medycyny ratunkowej aż do czasów współczesnych.

Słowa kluczowe: historia, medycyna ratunkowa

Abstract: In everyday life, we may have to deal with a situation that will require first aid. In this work, the authors presented the history of emergency medicine.

Key words: emergency medicine, history