I Międzynarodowa Konferencja pt. „Zespół Stopy Cukrzycowej – najnowsze rozwiązania terapeutyczne”

Jachranka, 22–24.09.2016 r.