Organizatorzy I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”, który odbędzie się w dniach 24-26 września br. we Wrocławiu, chcą rozpocząć prace nad utworzeniem narodowego programu leczenia ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych.

Zagrożenia jakie niosą za sobą ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia organizmu  i związana z nimi śmiertelność pacjentów są przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony środowisk medycznych. Zdaniem ekspertów sepsa, z uwagi na swoją interdyscyplinarność, wymaga równie poważnego i systemowego  traktowania jak choroby układu krążenia czy nowotwory. Nie mają oni wątpliwości, że  konieczna jest dyskusja nad działaniami, które zwrócą uwagę pracowników opieki  zdrowotnej oraz decydentów na problem sepsy i pozwolą wytyczyć właściwą strategię  postępowania w tym zakresie.

Sepsa – interdyscyplinarny problem medyczny

I Polski Kongres „Pokonać Sepsę” to inicjatywa skierowana przede wszystkim do środowiska medycznego, ale pośrednio również do opinii publicznej. – Do udziału w wydarzeniu zapraszamy lekarzy anestezjologów, chirurgów,nefrologów,  kardiologów, pediatrów, mikrobiologów, diagnostyków, transplantologów, a także  lekarzy innych specjalności w tym m. in. w dziedzinie intensywnej terapii i lekarzy  POZ – mówi prof. dr hab. Andrzej Kübler, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  Kongresu – Sepsa wykracza poza granice oddziałów intensywnej terapii, a jej leczenie  staję się problemem „wielu lekarskich specjalizacji”.  Interdyscyplinarna debata jest  wręcz niezbędna dla wytyczenia właściwej strategii postępowania w przypadkach  sepsy. Chcemy promować i wdrażać systemy wczesnego rozpoznawania, dzięki  którym odwrócimy tragiczny trend zmniejszając statystyki śmiertelności. Oszacowanie ilu pacjentów ma objawy sepsy, oraz dlaczego i ilu z tego powodu umiera, pozwoli ustalić strategię postępowania i  zoptymalizować wyniki leczenia tej choroby – dodaje prof. Andrzej Kübler.

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań

Organizatorzy Kongresu planują szerokie ujęcie problemu „medycyny zakażeń”  w aspekcie ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Podczas sesji naukowych omówione  zostaną podstawowe problemy diagnostyki i leczenia ciężkiej sepsy. W programie wydarzenia znalazła się m. in. sesja Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków dla  ordynatorów Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którą poprowadzi prof.  Waleria Hryniewicz przedstawiając korzyści oraz ryzyka związane z leczeniem  antybiotykami ciężkiej sepsy. W ramach sesji plenarnej poświęconej zagadnieniom  biologii ciężkiej sepsy, wykład na temat mechanizmów biochemiczne związanych z  procesem septycznym przedstawi prof. Andrzej Dżugaj, mechanizmy obronne  drobnoustrojów omówi prof. Anna Przondo-Mordarska, a aktualne zagrożenia związane  z ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi zaprezentuje prof. Andrzej Gładysz.   Czynny udział w Kongresie zapowiedzieli także goście z zagranicy. Wykłady inauguracyjne wygłoszą prof. Konrad Reinhard z Jeny, pionier badań nad sepsą, twórca Niemieckiego Towarzystwa Walki z Sepsą i aktualny lider Globalnego Sojuszu w sprawie Sepsy oraz prof. Zsolt Molnar z Szeged, znany badacz sepsy i organizator międzynarodowych kongresów SepsEast. Zagraniczni eksperci wystąpią także w sesjach naukowych. Prof. Frank Brunkhorst z Jeny opowie o epidemiologii sepsy, prof. Claes Frostell ze Sztokholmu o znaczeniu tlenku azotu w sepsie, a prof. Roman Zahorec z Bratysławy o terapii komórkami macierzystymi w niewydolności wielonarządowej.  Oprócz zagadnień typowo medycznym w programie zaplanowano także sesje z udziałem lekarzy i prawników. Będą one dotyczyły kwestii etycznych i prawnych związanych z terapią sepsy takich jak błędy w leczeniu ciężkiej sepsy i ich następstwa czy praktyka postępowania przy nieskuteczności podtrzymywania czynności narządów u pacjentów z OIT.

Więcej informacji o I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” znajduje się na stronie wydarzenia www.sepsa2015.pl.

Udostępnij

Evereth Publishing