We Wrocławiu, w 2003 roku zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna prowadząca do integracji mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi.

Udostępnij

Evereth Publishing