Inwazyjna choroba grzybicza u dzieci – spojrzenie na problem z perspektywy 2017 roku

Invasive fungal infection in children from the perspective of 2017

Michał Matysiak

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Tel.: 22 621 53 62

Wpłynęło: 17.01.2017

Zaakceptowano: 26.01.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017001

Forum Zakażeń 2017;8(1):43–48

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IFI) są istotnym czynnikiem wpływającym na śmiertelność pacjentów onkologicznych i chorych poddanych przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu aktualnych zaleceń diagnostycznych i leczniczych z perspektywy 2017 roku.

Słowa kluczowe: białaczka, inwazyjna aspergiloza, inwazyjna choroba grzybicza, przeszczepianie komórek krwiotwórczych

Abstract: Invasive fungal infections (IFI) are an important mortality cause in cancer patients and those, who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT ). This review paper presents guidelines on diagnostics and treatment in the perspective of 2017.

Key words: hematopoietic stem cell transplantation, invasive aspergillosis, invasive fungal disease, leukaemia