Inwazyjna choroba grzybicza u dzieci – spojrzenie na problem z perspektywy 2017

Michał Matysiak 

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematoonkologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Problem inwazyjnych grzybic (ang. invasive fungal infections – IFI) w grupie chorych z zaburzeniami odporności, choć nie jest nowy, wciąż pozostaje aktualny. Grzybice nadal stanowią jedną z istotniejszych przyczyn zgonów pacjentów onkologicznych, powodując nieprzewidziane przerwy w terapii nowotworów, a samo ich leczenie – pomimo iż nie zawsze skuteczne – jest bardzo kosztowne. W piśmiennictwie pojawiło się wiele opracowań, rekomendacji i zaleceń dotyczących leczenia inwazyjnych grzybic u pacjentów onkologicznych, w tym także ostatnio rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. We wszystkich wytycznych podkreśla się trudności diagnostyczne i koncentruje się na kilku podstawowych grupach leków (azole, polieny, echinokandyny), próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące: optymalnego modelu terapii, czasu zasadniczego leczenia, a także roli i długości leczenia profilaktycznego.