Izawukonazol – co wyróżnia nowy lek w terapii inwazyjnej choroby grzybiczej wywołanej przez pleśnie

Isavuconazole – what distinguishes a new drug in treatment of invasive fungal disease caused by molds

Patrycja Mensah-Glanowska1, 2 | Jarosław Woroń3, 4

ORCID*: 0000-0002-9850-2206 | 0000-0003-3688-1877

1 Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2 Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
4 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Patrycja Mensah-Glanowska
Katedra i Klinika Hematologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków,
e-mail: patrycja.mensah-glanowska@uj.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.04.202

Zaakceptowano: 22.04.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021009

Forum Zakażeń 2021;12(2):87–94

Streszczenie: W artykule przedstawiono symptomatologię, diagnostykę i leczenie inwazyjnej choroby grzybiczej (IFD) o etiologii pleśniowej. Autorzy skupili się na nowym leku dostępnym w leczeniu IFD – izawukonazolu, porównując go z innymi lekami, głównie z nowymi formułami amfoterycyny B. Przedstawiono charakterystykę farmakologiczną oraz wyniki najważniejszych badań klinicznych, dzięki którym izawukonazol uzyskał rejestrację w leczeniu inwazyjnej aspergilozy i mukormykozy. Autorzy podjęli także próbę zidentyfikowania konkretnych sytuacji klinicznych, w których należy rozważyć zastosowanie izawukonazolu.

Słowa kluczowe: aspergiloza, inwazyjna choroba grzybicza, izawukonazol, mukormykoza

Abstract: The manuscript presents symptomatology, diagnostics, and treatment of invasive fungal disease (IFD) of mold etiology. The authors focused on a new drug available in the treatment of IFD – isavuconazole, comparing it with other drugs – mainly with novel formulations of amphotericin B. The pharmacological characteristics as well as the results of the most important clinical trials, thanks to which isavuconazole has been approved in the treatment of invasive aspergillosis and mucormycosis, are described. The authors have attempt to identify specific clinical situations, when isavuconazole use should be considered.

Słowa kluczowe: aspergillosis, invasive fungal disease, isavuconazole, mucormycosis